مقاله نویسی,شناخت مواد و مصالح و عناصر جزئیات ,ضوابط و طراحی معماری ,متره و برآورد ,معماری منظر و شهرسازی ,محوطه سازی,زبان تخصصی معماری ,ترسیم فنی و نقشه کشی ,روستا ,سازه ,تزئینات وابسته به معماری ,معرفی ابزار معماری ,معماری سبز و پایدار ,معماری سبز و پایدار ,معماري سنتي,تاسیسات ساختمان,تنظیم شرائط محیطی ,تکنولوژی معماری , مقررات و آیین نامه , نقشه برداری,آسیب شناسی,مرمت ,دروس عمومی معماری