نتایج جستجو برای "لابیرنت"

جزیره شناور مور

جزیره شناور مور

جزیره شناور مور سازه ای است بسیار پیچیده و پیشرفته و ظریف که در سال ۲۰۰۳ طراحی شده است. در این سال، گرامیداشت شهرها و فرهنگ اروپا در شهر گراتس اطریش ب... ادامه متن