هنرمند سوئیسی Felice Varini یکی از متخصصان یقین در آنامورفیسیسم Anamorphosis می باشد. او با ترسیم اشکال ۲بعدی بر روی احجام ۳ بعدی ایجاد توهم می کند، در واقع کارهای Varini هنر انتزاعی جالب بر روی یک فضای معماری است. با قرار گیری و راه رفتن در فضای مذکور حس گیج گننده به شما دست داده، چرا که اشکال مبهم هندسی و رنگی کشیده و گسترده شده در فضا است.