دفتر حرکت سیال با همکاری انجمن علمی معماری تهران جنوب برگزار می کند:
همایش منطق سبز
با مقدمه ای از کاترین اسپریدنف
سخنران مرضیه رجب زاده
زمان ۲۸ بهمن ماه ۹۲
ساعت ۱۰-۱۲ امفی تئاتر دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
ادرس :خیابان انقلاب خیابان جمالزاده بعد از بلوار کشاورز کوچه ی خسرو