با سلام خدمت دوستان عزیز
این کار گروه ۵نفره در طرح که در انجام دادیم و سپس جلسه بعد در داخل آن چراغ قرار دادیم
عکس از مراحل طراحی قرار در پایین میبینید

و اینم مرحله آخر